top of page

Privacybeleid van SculptYours

 1. Inleiding: Welkom bij SculptYours 3D Print Object. Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Dit Privacybeleid schetst de soorten informatie die we verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en de maatregelen die we nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met de AVG.

 2. Gegevensbeheerder: SculptYours 3D Print Object, gevestigd aan Rue Adolphe Lavallée 39, 1080, Brussel, is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor uw persoonlijke informatie die via onze website wordt verzameld.

 3. Informatie die wij verzamelen:

  • Persoonlijke informatie: Dit omvat uw naam, e-mailadres, verzendadres en betalingsinformatie, die we verzamelen om uw bestellingen te verwerken en onze contractuele verplichtingen na te komen.

  • Gebruiksgegevens: Wij verzamelen informatie over hoe onze website wordt bezocht en gebruikt. Deze gegevens kunnen het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek en andere diagnostische gegevens omvatten.

 4. Gebruik van uw gegevens:

  • Om onze service te leveren en te onderhouden.

  • Om u te informeren over wijzigingen in onze service.

  • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest.

  • Om klantenondersteuning te bieden.

  • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren.

  • Om het gebruik van onze service te monitoren.

  • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken.

 5. Gegevensbehoud: We bewaren uw Persoonlijke Gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

 6. Gegevensbeveiliging: Wij zijn toegewijd aan de bescherming van uw gegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van uw informatie te voorkomen.

 7. Uw Gegevensbeschermingsrechten onder de AVG: Onder de AVG heeft u verschillende rechten, waaronder:

  • Het recht om toegang te krijgen tot, bij te werken of te verwijderen van de informatie die wij over u hebben.

  • Het recht op rectificatie.

  • Het recht om bezwaar te maken.

  • Het recht op beperking.

  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  • Het recht om toestemming in te trekken.

 8. Dienstverleners van Derden: We kunnen dienstverleners van derden in dienst nemen om onze service te faciliteren, namens ons de service te verlenen, servicegerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

 9. Contacteer Ons: Voor eventuele vragen over dit Privacybeleid, neem contact met ons op via general@garden-stack.com.

Site logo: SculptYours
Site logo: SculptYours
bottom of page